HUZUREVİ-YAŞLI BAKIM EVİ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Sinir sistemi, canlı vücudunun kendi içindeki olayları, çevresinde gelişen olayları, iç ve dış çevre arasındaki ilişkileri düzenleyen, denetleyen ve gerekli tepkiyi veren bir sistemdir. Merkezi sinir sistemimiz merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. Periferik sinir sisteminde bulunan sinir lifleri 3 gruba ayrılır:
periferik sinir yaralanması, huzurevi fiyatları

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Sosyal Hizmet Uzmanlarımızdan, aradığınız huzurevi hakkında ücretsiz bilgi alın.

Bize Whatsapp üzerinden ulaşın.

Formu doldurun, biz sizi arayalım.

Huzurevi, Yaşlı Bakım Evi, Alzheimer Bakım Evi, Hasta Bakım Evi, Yatlak Hasta Bakım Evi,Yatılı Fizik Tedavi Merkezleri hakkında bilgi almak için DESTEK HATTIMIZI arayın. Tel: 02128730507 – 05522218833

Huzurevleri ve yaşlı Bakım Evleri konusunda öncelikle ikisi arasındaki farkı anlatmakla başmak istiyoruz. Huzurevinde Kendi öz bakımını yapabilen kendi başına yemeğini yiyebilen, Suyunu içebilen, kıyafetlerini değiştirebilen, tuvaletine gidebilen, banyosunu yapabilen ruhsal zihinsel ve bedensel sağlığı yerinde olan yaşlı kişilerin kaldığı kurumlardır. Huzurevlerinde kalan yaşlılar için günlük yemek hizmetleri, oda temizliği hizmeti, yaşlının çamaşırlarının yıkanması ütüsünün yapılması hizmetleri, 7/24 hemşirelik desteği-haftada 10 saat doktorluk hizmeti ve Bakıcı, temizlik personeli hizmeti verilmektedir. Ayrıca Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikolog hizmetleri de verilmektedir.

Huzurevi: 60 yaş ve üzerindeki  yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.

Devlet Huzurevlerinde huzurevine kabul yaşı 60 tır. Kişiler ancak 60 yaşından büyükse bu kurumlarda kalabilmektedir. Bu huzurevinde kalmak içinde ya il veya İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yada Huzurevleri yönetimine dilekçeyle başvurmaktadırlar. Yapılan bu başvurudan sonra görevli Sosyal Hizmet Uzmanları başvuran kişinin evinde ve yaşam alanında bir sosyal inceleme yaparlar ve bu incelemeden sonra uygunsa kuruma kabul için kanaat bildirir. Devlet Huzurevlerinde Kalabilmek için öncelikle bazı kurallar vardır. 1)Bulaşıcı hastalığı bulunmamak, 2) saldırganlığının olmaması 3) Huzurevinde kalabilir sağlık raporunun olması Bu raporda kişinin kendi öz bakımını yapabileceği ruhsal, zihinsel, bedensel sağlığının yerinde olduğu belgelenmelidir. 4) Alkol veya madde bağımlılığının olmaması gerekmektedir.

Yapılan sosyal inceleme sonrasında başvuran kişi sıraya alınır ve eğer tercihli yeri varsa o kurumda yer açılmasını beklemesi gerekmektedir. Bir nevi sıraya alınmaktadır. Eğer tercih ettiği bir huzurevi yoksa tüm huzurevleri için sıraya alınmakta hangisinde yer boşalırsa sırayla kişiler yerleştirilmektedir.

Devlet Huzurevlerinde ücretlendirme genellikle kişinin maaşının veya gelirinin %70 ini huzurevi kesinti yapmakta geri kalan ise kişiye verilmektedir.

Devlet huzurevlerinde Kimler Çalışır? Kuruluşların kapasite ve gereksinimine göre Genel Müdürlükçe uygun görülen nitelik ve sayıda müdür, müdür yardımcısı, sosyal çalışmacı, psikolog, tabip, diş tabibi, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, teknisyen, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfından olmak üzere çeşitli personel istihdam edilir.

Sosyal çalışmacının görev ve yetkileri
 
Sosyal çalışmacının görev ve yetkileri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir:
 a) Başvuran yaşlıların başvuru belgelerini düzenletmek, sosyal incelemelerini yapmak ve raporlaştırmak, başvuruları sıraya koymak, dosyalamak, gerekli yazışmaları yapmak,

b) Kabulü yapılan yaşlının kuruluşa uyumunu sağlamak, uyumsuzluğu olan yaşlıların sorunlarını saptamak ve çözümüne yönelik çalışmalarda görev almak,

c) Sosyal servis işleyişine ilişkin olarak Genel Müdürlükçe geliştirilen standart formların doldurulmasını sağlamak,

d)  Sosyal servis bünyesinde yaşlılara yönelik psiko-sosyal programlar hazırlamak,Koordinasyon ve Değerlendirme (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)  Komisyonu toplantılarında sunmak ve alınan kararları uygulamak,

e) Yaşlıların psiko-sosyal, fiziksel ve ruhsal durumlarını sürekli olarak izlemek, sosyal kişisel, grup ve toplumla çalışma yöntemleri aracılığıyla sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, ilgili raporları düzenlemek,

f) Yaşlıların hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak,

g) Yaşlıların yakın çevresi ile olan sosyal ilişkilerini düzenlemek, geliştirilmesine yardımcı olmak, gerektiğinde yakınları  ile mesleki çalışma yapmak,

h) Sosyal kültürel eğitsel ve sportif etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere yaşlıların katılımını sağlamak,

ı)  Kuruluşla ilişkisi kesilecek olan yaşlıyı, yeni yaşantısına hazırlamak,

i) Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasında ve gönüllü çalışmalarının programlanmasında görev almak,

j) Sosyal servisin işleyişine ilişkin aylık ve yıllık çalışma programlarının uygulama sonuçlarını değerlendirmek, raporlaştırmak ve müdüre sunmak,

k) Hizmetin amacına uygun konularda mesleki  araştırma ve incelemeler yapmak, sayısal verileri  toplamak ve bunları değerlendirmek,

l) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında görev almak,

m) Müdür tarafından verilen diğer mesleki görevleri yapmak.

 
Sosyal çalışmacı yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.

Psikologun görev ve yetkileri
 
Psikologun görev ve yetkileri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir:
 a) Kuruluşa kabul edilecek yaşlıların gerektiğinde psikolojik incelemelerini yapmak, kuruluşa kabul edilen yaşlıları uyum aşamasında izlemek, ilgili raporları düzenlemek,

b) Sosyal servis işleyişine ilişkin olarak Genel Müdürlükçe geliştirilen standart formların doldurulmasını sağlamak,

c) Yaşlının ruhsal özelliklerini ve kuruluş yaşantısından doğan sorunlarını saptamak  ve bu sorunların çözümüne yardımcı olmak. Gerektiğinde hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri kuruluşlarla ilişkiye geçerek vaka takibi  yapmak,

d) Yaşlıların yetenek ve ilgilerine göre çeşitli işlerle meşgul olmalarını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunmak,   düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamak,

e) Kendi ya da yakınlarının isteği ile kuruluşla ilişkisi kesilecek olan yaşlıyı yeni yaşantısına hazırlamak,

f) Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasında ve gönüllü çalışmalarının programlanmasında görev almak,

g) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında görev almak,

h) Hizmetin amacına uygun konularda mesleki  araştırma ve incelemeler yapmak, sayısal verileri toplamak ve  bunları değerlendirmek,

ı) Sosyal servis işleyişine ilişkin aylık ve yıllık çalışma programlarının uygulama sonuçlarını değerlendirmek, raporlaştırmak ve müdüre sunmak,

i)  Müdür tarafından verilen diğer mesleki görevleri yapmak.

 
Psikolog yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yaparak, ekip çalışması halinde sosyal servis bünyesinde yürütür.
 
 
Doktorun görev ve yetkileri
 
Tabibin görev ve yetkileri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir:
 a) Kuruluşun sağlık hizmetlerini yürütmek, sağlık servisi çalışanlarının  görevlerini yapmasını sağlamak ve denetlemek,

b) Kabulü yapılan yaşlının muayene ve değerlendirmesini yapmak,

c) Düzenli aralıklarla yaşlıların sağlık kontrolünü yapmak, her yaşlı için sağlık dosyasını düzenlemek, Genel Müdürlükçe gönderilen standart formların doldurulmasını sağlamak,

d) Hasta yaşlılar ve personel ile personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin muayenelerini yapmak, gerekenlerin hastaneye sevkini sağlamak ve izlemek,

e) Bulaşıcı hastalık  durumunda ilgili kurumlara ihbarda bulunmak, koruyucu, önleyici ve tedavi edici önlemleri almak,

f) Kuruluş personelinin hijyen kurallarına uymasını sağlamak ve denetlemek,

g) Hizmet esnasında gereksinim duyulan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleriyle diğer araç ve gereçlerin sağlanması için teklifte bulunmak, var olanları korumak, her an hizmete hazır hale getirmek, gerekli kayıtları tutmak,

h) Yaşlının rehabilitasyonu, beslenmesi, sosyal ve psikolojik sorunlarıyla ilgili  olarak diğer servis görevlileri ile işbirliği yapmak,

ı) Diyetisyenin bulunmadığı kuruluşlarda yaşlıların beslenmesiyle ilgili çalışmaları yönlendirmek,

i) Sağlık alanında hizmetin amacına uygun araştırma ve incelemeler yapmak,

j) Hizmet içi eğitim programlarında verilen görevleri yerine getirmek,

k) Sağlık servisinin işleyişine ilişkin  aylık ve yıllık çalışma programlarının uygulama sonuçlarını değerlendirmek, raporlaştırmak ve müdüre sunmak,

l)  Müdür tarafından verilen diğer mesleki görevleri yapmak.

 
Tabip sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde diğer sağlık personeli ile işbirliği halinde çalışır. Kuruluşta birden fazla tabip  ve diş tabibi olduğunda en kıdemli tabip, baştabip olarak görev yapar. Diğer tabipler de baştabibe karşı sorumludur.
 

Özel Huzurevlerinde bu işleyiş farklılık göstermektedir. Şöyle ki ; Özel huzurevlerine giriş yaşı 55’tir. Yani  55 yaşından büyük kişiler kalmaktadır. Bu huzurevleri ücrete tabidir, devlet huzurevlerinden fiyatlandırma olarak biraz daha fazla olmaktadır. Bu huzurevlerinde de günlük 3 ana 2 ara öğün olmak üzere yemek verilmektedir. Ayrıca; 7/24 temizlik bakım hizmeti almaktadır. Bu huzurevlerinde de kalmak için 1)Bulaşıcı hastalığı bulunmamak, 2) Saldırganlığının olmaması 3) Huzurevinde kalabilir sağlık raporunun olması Bu raporda kişinin kendi öz bakımını yapabileceği ruhsal, zihinsel, bedensel sağlığının yerinde olduğu belgelenmelidir. 4) Alkol veya madde bağımlılığının olmaması gerekmektedir.

Özel huzurevlerinde kalmak içinde kişiler huzurevi müdürlüğüne başvurmaktadır. Daha sonra huzurevinin sosyal hizmet uzmanının hazırlayacağı sosyal inceleme raporuyla kuruma kabulleri yapılmaktadır. 

Özel Huzurevlerinin ücretleri huzurevinin olduğu lokasyona merkeze olan uzaklığa ulaşım yöntemlerine veya ulaşım rahatlığına binanın ve binadaki fiziksel koşulların yeni veya eski olmasına odadaki yatak sayısına, odada banyo wc olmasına veya olmamasına göre değişiklik göstermektedir.

İlgili içerikler

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Sosyal Hizmet Uzmanlarımızdan, aradığınız huzurevi hakkında ücretsiz bilgi alın.

Bize Whatsapp üzerinden ulaşın.

Formu doldurun, biz sizi arayalım.

Hakan Berktaş

Hakan Berktaş

Sosyal Hizmet Uzmanı; Hakan Berktaş 1971 yılında Malatya da doğdu. 2010 yılından bu yana İstanbul da bulunan uzmanımız, Huzurevi Fiyatları dışında, Sosyal Rehberlik projesinin de yürütücüsüdür.

Bu yazı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Haber bültenimize kaydolun.

Haber bültenimize kaydolarak, eklenen içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Üyelikten istediğiniz zaman ayrılabileceğinizi unutmayın.

Call Now ButtonHemen ARA
huzurevi ekle, huzurevi fiyatları

Huzurevi Fiyatları

Kurumunuzu ücretsiz olarak Huzurevi Fiyatlarına eklemek için lütfen gerekli alanları eksiksiz doldurun. Uzmanlarımız en kısa sürede mail yoluyla iletişime geçecek.

Sosyal hizmet uzmanlarımız sizinle en kısa sürede iletişime geçecek.

sosyal hizmet uzmanı hakan berktaş, huzurevi fiyatları